Sverige | svenska

H1

SINEC H1 är ett Ethernet-protokoll som har utvecklats av Fa. Siemens.