Sverige | svenska

Testpulsutgång

På testpulsutgångarna sänds testpulser ut för att tas emot på motsvarande ingångar. På detta sätt möjliggörs kortslutningsdetektering.