Sverige | svenska

C-skena

C-skenan är en extra, fritt användbar potentialskena.