Sverige | svenska

Kategori (TP-kabel)

TP-kabel för Ethernet-användningar är indelade i kategorier efter sina elektriska egenskaper:

  • Kategori 1: inga effektkriterier
  • Kategori 2: upp till 1 MHz (telefon)
  • Kategori 3: upp till 16 MHz (10BaseT)
  • Kategori 4: upp till 20 MHz (Token Ring, 10BaseT, 100BaseT4)
  • Kategori 5: upp till 100 MHz (10BaseT, 100BaseT4, 100BaseTX)