Sverige | svenska

Tillslagsfördröjning till S35/S36

Den tid som passerar efter att en signal givits till S35/S36, till dess att säkerhetsutgångarna växlar tillstånd.