Sverige | svenska

Bearbetningstid

Den tid som en modul behöver för att bearbeta signaländringen.