Sverige | svenska

Bussystem

I ett bussystem delar flera deltagare på en enstaka dataledning (bussledning). Eftersom endast en deltagare får använda dataledningen under en begränsad tid, kräver bussystem alltid ett protokoll för att reglera åtkomsträttigheterna. I Ethernet-nätverk baserade på 10Base2 och 10Base5 rör det sig om klassiska bussystem.