Sverige | svenska

Segment

På Ethernet bestäms ett segment genom den maximala längden på en Ethernet-kabel. Inom ett segment kan deltagare adresseras direkt via Ethernet-adressen. Med hjälp av repeaters eller bridges kan den max. tillåtna längden hos ett segment ökas. För att kunna kommunicera med deltagare i andra nätverk, krävs enheter som t.ex. router eller gateways.