Sverige | svenska

Reaktionstid

Den tid som passerar efter att manöverspänningen slagits till, till dess att enheten är driftsklar.