Sverige | svenska

Säkerhetsbroms

En säkerhetsbroms bromsar ned laster i rörelse från rörelsen eller håller dessa på ett säkert sätt i stillestånd. Vid säkerhetsbromsar alstras bromskraften via förspända fjädrar. Säkerhetsbromsar lyfts på elektromagnetisk, hydraulisk eller pneumatisk väg. De är slutna i energilöst tillstånd. Därigenom uppfyller de säkerhetsaspekter vid alla driftsbetingelser inklusive nödstopp och strömavbrott. Säkerhetsbromsarnas uppgift är att på ett säkert sätt skydda personal och anläggningar mot skador.

En säkerhetsbroms är konstruerad med betydligt större dimensioner än en hållbroms, då tyngdpunkten ligger på personskyddet. Såsom fordrat av C-standarden, kan några säkerhetsbromsar erhållas med typgodkännande på marknaden.

Inbromsningen sker med högt moment och de används för upprepad bromsning av lasten, eftersom ett stort friktionsarbete är möjligt. Liksom hållbromsar slits även säkerhetsbromsar. Trots säkerhetsbromsen måste därför periodiska bromsprocedurer genomföras på motorn genom en reglerad fördröjningsramp. När en säkring med två kretsar finns, kan motorbroms och säkerhetsbroms kombineras.


Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk