Sverige | svenska

Bromsaktivering

Den säkra bromsaktiveringen (SBC) avger en säker utgångssignal för aktivering av en extern mekanisk broms. De använda bromsarna måste vara så kallade säkerhetsbromsar, där en viloström arbetar mot en fjäderkraft. Om strömmen bryts, slås bromsen på. Aktiveringsmoduler innehåller ofta effektsänkning när bromsarna är lyfta, för att minska energiförbrukningen respektive bromsarnas uppvärmning. Beroende på riskanalysen erfordras ett säkert bromstest, med vilket fel upptäcks under drift.


Vid axlar med hängande laster används ofta håll- eller driftbromsar. Förutom bromsen är även aktiveringen av bromsen en viktig beståndsdel av säkerhetsfunktionen. Funktionen säker bromsaktivering (SBC) används i regel för aktivering av hållbromsen, som åter aktiveras efter att en axel har stannat.


Säkring av tyngdkraftsbelastade axlar

Säker aktivering och övervakning av bromsar är i synnerhet nödvändig vid tyngdkraftsbelastade axlar, för att förhindra uppkommande risker på ett säkert sätt. Vid vertikala rörelser medför den automatiska tillverkningen stora risker på grund av tyngdkraften, när energin bortfaller eller bromsanordningen fallerar. Inom ramen för riskbedömningen måste risker för en oavsiktlig nedsänkning beaktas och åtgärder för riskminimering måste definieras.


Pilz lösningar för säker bromsaktivering

Pilz erbjuder olika lösningar: Säkerhetsreläet PNOZ s50 sköter säker aktivering av två bromsar (håll- eller säkerhetsbromsar) ända till den högsta säkerhetskategorin PL e. PMCprotego DS övervakar bromsarnas förslitning med hjälp av det säkra bromstestet.


Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk