Sverige | svenska

Huvudmodul

Huvudmodulen koordinerar processdatatrafiken.
I alla PSSu-system finns det en huvudmodul.