Sverige | svenska

Tillslagsfördröjning manuell reset

Den tid som passerar efter att startknappen aktiverats, till dess att säkerhetsutgångarna växlar tillstånd.