Sverige | svenska

COM-Server

Med en COM-server handlar det, i TCP/IP-nätverk, om en deltagare, som tillhandahåller interface för seriella anslutningar och digitala in-/utgångar för nätverket.