Sverige | svenska

Programmerbara styrsystem

PSS

Systemfamiljen PSS från Pilz innefattar modulära och kompakta programmerbara styrsystem samt distribuerade, modulära eller kompakta in-/utgångsenheter för säkerhetsrelaterade och/eller standardstyruppgifter, som kan användas i stand alone-maskiner och även i fysiskt utbredda anläggningar. För distribuerade styrarkitekturer sker kommunikationen mellan styrsystem och distribuerad periferi, t.ex. över SafetyBUS p.