Sverige | svenska

Transport Service Acess Point

TSAP

TSAP fastställer anslutningsadresserna i egna och fjärrsystem.
Här måste posten för TSAP (eget system) motsvara posten i fjärrsystemet. I annat fall kan ingen förbindelse upprättas.