Sverige | svenska

Transport Service Acess Point

TSAP

TSAP fastställer anslutningsadresserna i egna och fjärrsystem.
Här måste posten för TSAP (eget system) motsvara posten i fjärrsystemet. I annat fall kan ingen förbindelse upprättas.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon:
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon:
E-post: pilz@pilz.dk