Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Transport Service Acess Point

TSAP

TSAP fastställer anslutningsadresserna i egna och fjärrsystem.
Här måste posten för TSAP (eget system) motsvara posten i fjärrsystemet. I annat fall kan ingen förbindelse upprättas.