Sverige | svenska

TCP/IP

Kommunikationsprotokollet TCP/IP tillhandahåller en säker dataöverföring.
Det kan användas vid t.ex. logiska punkt-till-punkt-anslutningar.