Sverige | svenska

Bridge

Påt Ethernet förbinder bridges delnätverk, i vilka samma protokoll används. De bestämmer med hjälp av Ethernet-adressen vilka datapaket som får och inte får passera bridgen. Den information som behövs för detta finns i tabeller. Beroende på bridgens utformning måste tabellerna matas in av nätverksadministratören, eller så skapar bridgen själv tabellerna dynamiskt. Bridges kan eventuellt ändra nätverkets fysiska typ (t.ex. Ethernet på ISDN).