Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Bridge

Påt Ethernet förbinder bridges delnätverk, i vilka samma protokoll används. De bestämmer med hjälp av Ethernet-adressen vilka datapaket som får och inte får passera bridgen. Den information som behövs för detta finns i tabeller. Beroende på bridgens utformning måste tabellerna matas in av nätverksadministratören, eller så skapar bridgen själv tabellerna dynamiskt. Bridges kan eventuellt ändra nätverkets fysiska typ (t.ex. Ethernet på ISDN).