Sverige | svenska

Lokal enable-princip

Ett standard-bussystem kan bryta de felsäkra utgångarna med den lokala enable-principen.