Sverige | svenska

Basmodul

Basmoduler är inkopplingsmoduler för elektronikmodulerna, och används för anslutning av periferienheter.