Sverige | svenska

Point to Point Protocol

PPP

PPP är en utökad uppföljare till SLIP. Det har bland annat bättre felkorrigering.
Precis som vid SLIP ger PPP möjlighet att ansluta TCP/IP-enheter över det seriella interfacet i TCP/IP-nätverket, som inte förfogar över någon LAN-anslutning.