Sverige | svenska

Address Resolution Protocol

ARP

Via ARP fastställs den IP-adress, som hör till en deltagares Ethernet-adress. De fastställda tilldelningarna förvaltas på varje enskild dator i ARP-tabellen. I Windows-operativsystem kan man hantera ARP-tabellen med hjälp av ARP-kommandot (DOS-fönstret):

  • ARP -A
    lista poster i ARP-tabellen
  • ARP -S <IP-adress> <Ethernet-adress>
    infoga statisk post i ARP-tabellen
  • ARP -D <IP-adress>
    radera en post i ARP-tabellen