Sverige | svenska

Terminal over Network

Telnet

Förr i tiden användes Telnet framför allt för fjärråtkomst över nätverket på UNIX-servrar. Över en Telnet-användning (Telnet-Client) kan fjärråtkomst ske från ett valfritt antal datorer i nätverket till en annan dator (Telnet-Server).
Idag används Telnet även för konfiguration av nätverkskomponenter som t.ex. COM-servrar. Telnet adresseras under TCP/IP via portnummer 23, för särskilda användningar kan även andra portnummer användas. Telnet bygger på TCP/IP som överförings- och säkerhetsprotokoll.

Egenskaper och parametrar hos Telnet i DOS-fönstret:

  • TELNET <IP-adress>
    En Telnet-förbindelse till port 23 hos den genom IP-adress angivna Telnet-servern upprättas.
  • TELNET <IP-adress>&lt,Port-Nr.>
    En Telnet-förbindelse till angiven port hos den genom IP-adress angivna Telnet-servern upprättas.

Exempel:
TELNET 172.16.205.49.1111
En Telnet-förbindelse med port 1111 hos Telnet-servern med IP-adressen 172.16.205.49 upprättas.

I Windows-miljö matas adresseringsparametrarna för Telnet-förbindelser in i menyn <anslut/nätverksystem&gt. I inmatningsfönstret matas Telnet-serverns IP-adress in under "Hostname" och önskat portnummer under "Anslutning". Den befintliga inmatningen "Telnet" motsvarar portnummer 23.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk