Sverige | svenska

Internationella och nationella standarder (IEC, ISO, DIN osv.)

Vad är standarder?

Standarder är dokumenterade, i regel frivilliga överenskommelser där kriterier för produkter, tjänster och förfaranden fastställs. Med hjälp av standarder kan det garanteras att produkter och tjänster är lämpade för, jämförbara med och kompatibla med det avsedda ändamålet.

 

Internationella standarder – ges ut av IEC och ISO

Standarder i Europa – en EN IEC- eller EN ISO-standard uppstår

På europeisk nivå medförde harmoniseringen av lagstiftningen även en harmonisering av standarderna. Traditionellt sett har nästan varje land ett eller flera egna standardiseringsinstitut. Med standarderna inom EU eftersträvar man att ta fram EN-standarder direkt som sedan bara behöver speglas på nationell nivå. Antingen blir EN-standarden en nationell standard eller så införs den nationella standarden som EN-standard.

I Tyskland är det till exempel Deutsches Institut für Normung (DIN) som ansvarar för att ge ut nationella standarder. I allmänhet utvecklas DIN-standarderna i samarbete med CEN eller CENELEC och ges ut direkt som DIN EN ISO eller DIN EN.

Den enda skillnaden i tillvägagångssättet i övriga europeiska länder är egentligen att det är ett annat institut som ger ut standarderna. Ju lokalare institutet är desto tidigare i namnet anges det.

Vill du ha mer information? Läs mer i kapitel 3.4! I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk