Sverige | svenska

Direktiv och lagar

Världsomspännande säkerhet för människa och maskin

Direktiv och lagar

I de flesta länderna i världen finns det bindande föreskrifter om hur maskiner och anläggningar ska säkras. Läs om de viktigaste säkerhetstekniska rättsliga grunderna:

Direktiv och lagar i Europa (EG-direktiv)

EG-direktiv utgör ett undantag i EU-lagstiftningen eftersom de inte är några direktiv i ordets egentliga betydelse. De riktar sig snarare till de nationella lagstiftarna i EU. Dessa uppmanas att genomföra de europeiska direktiven i den nationella lagstiftningen. I Tyskland sker det till exempel ofta genom produktsäkerhetslagen (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG).

Vid säker konstruktion av maskiner måste kraven i alla relevanta europeiska direktiv följas. EG-direktiven har som mål att garantera den fria rörligheten för varor inom EU. Vid det här laget finns det närmare 30 aktiva EG-direktiv, men bara ett litet urval av dem är relevanta för en vanlig maskinkonstruktör.

 

Överblick över de viktigaste EG-direktiven

Här finns en överblick över de viktigaste EG-direktiven. Direktiven tillhandahålls i fulltext av EU:

 • Maskindirektivet, direktiv 2006/42/EG
  Grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner
   
 • EMC-direktivet, direktiv 2014/30/EG
  Ostörd funktion hos elektrisk/elektronisk utrustning relaterat till elektromagnetiska fält
   
 • Lågspänningsdirektivet, direktiv 2014/35/EG
  Säkerhets- och hälsoskyddskrav relaterat till faror på grund av elektriskt ström
   
 • Ytterligare direktiv, t.ex.:
  Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EG, ATEX-direktivet 2014/34/EG, hiss-direktivet 2014/33/EU

För produkter som omfattas av ett eller flera av EG-direktiven ovan råder CE-märkningsplikt. Till dessa produkter måste även en försäkran om överensstämmelse bifogas. Med försäkran om överensstämmelse bekräftar tillverkaren att alla krav i de EG-direktiv som är tillämpliga för produkten är uppfyllda. Tillverkaren får därmed importera och sälja sin produkt inom EU:s tillämpningsområde utan att behöva ta hänsyn till nationella bestämmelser.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk