Sverige | svenska

Grunder – harmoniserade standarder, direktiv och lagar i EU

Hur hänger harmoniserade standarder, direktiv och lagar ihop?

Standardpusslet

EU flätas samman allt mer. Det leder även till en ökande harmonisering av lagar, regler och bestämmelser inom maskinkonstruktionen. Först sätter EU upp allmänna skyddsmål med hjälp av direktiv. Skyddsmålen måste specificeras noga. Den konkreta regleringen sker med hjälp av standarder.

EU-direktiven träder i kraft först när alla EU-länder har genomfört dem i sina nationella lagar. I varje EU-land hänvisar alltså en lag eller bestämmelse till EU-direktivet i fråga och gör det därmed till en del av den nationella lagstiftningen.

Standarden uppfylld, kravet uppfyllt – harmoniserade standarder

Standarder har i sig ingen rättslig relevans. Det får de först när de publiceras i EU:s officiella tidning eller genom nationella lagar och bestämmelser. Publiceringen av dessa så kallade harmoniserade standarder utlöser en ”presumtion om överensstämmelse”. Den som tillämpar en sådan standard kan därmed utgå från att ha följt gällande lagar och direktiv. Vid en eventuell skada tillämpas då omvänd bevisbörda. Om en harmoniserad standard hänvisar till en standard som inte är harmoniserad kan denna få en status som kan jämföras med harmonisering.


Standarder, direktiv och lagar i EU

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk