Sverige | svenska

När räknas operatören/arbetsgivaren som tillverkare?

När räknas operatören/arbetsgivaren som tillverkare?

Enligt maskindirektivet är den maskintillverkare som bygger ihop maskiner eller maskindelar med olika ursprung och släpper ut dem på marknaden.

Tillverkaren kan antingen vara maskinkonstruktören eller operatören.

När räknas operatören/arbetsgivaren som tillverkare?

En operatör räknas som tillverkare om han/hon förvärvar en maskin och för första gången släpper ut den på marknaden inom EU.

Även när en operatör sätter ihop en ny anläggning bestående av olika maskiner så att de olika delmaskinerna utgör en ny maskin räknas operatören som tillverkare. Här handlar det om en så kallad ”väsentlig förändring” som kräver att hela förfarandet för bedömning av överensstämmelse utförs.

 

Rättsliga grunder för ”väsentliga förändringar”

Den nationella implementeringen av maskindirektivet som gäller i hela Europa sker i Tyskland genom maskinförordningen – 9:e produktsäkerhetslagen (9. Produktsicherheitsgesetz, ProdSV). Där behandlas ”väsentliga förändringar av maskiner”.

Den 9 april 2015 publicerade det tyska förbundsministeriet för arbete och sociala frågor ett tolkningsdokument om detta. Huruvida en ”väsentlig förändring” har gjorts på en maskin enligt det här dokumentet kan fastställas på följande sätt:

Även om tolkningen av produktsäkerhetslagen uttryckligen har gjorts för Tyskland är kraven på den ”väsentliga förändringen av maskiner” som kan härledas därifrån även användbara för andra europeiska länder.

Beslutsfattande diagram: Är det en väsentlig ändring?

Beslutsfattande diagram: Är det en väsentlig ändring?
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk