Sverige | svenska

Maskindirektivet

Maskindirektivet beskriver enhetliga krav på säkerhet och hälsa vid interaktion mellan människor och maskiner, och ersätter därmed de många nationella föreskrifterna som finns gällande maskinsäkerhet. Sedan den 29 december 2009 gäller maskindirektivet 2006/42/EG.

Enligt maskindirektivet är maskiner bland annat en grupp inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en är rörlig, vilka förenats för ett särskilt ändamål (se artikel 2 i maskindirektivet).

Likaså räknas följande som maskiner enligt maskindirektivet:

  • en grupp maskiner eller komplexa anläggningar
  • säkerhetskomponenter
  • utbytbara utrustningar, med vilka en maskins grundfunktioner kan ändras.

Som komplettering till ovanstående maskiner finns en undantagsförteckning över maskiner som enligt definitionen skulle omfattas av tillämpningsområdet, men där i regel andra rättsföreskrifter gäller.

 

Officiell titel på maskindirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning)

Likartade standarder

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk