Sverige | svenska

Definitioner och säkerhetskrav enligt lågspänningsdirektivet

Definitioner och säkerhetskrav enligt lågspänningsdirektivet

Förutom maskindirektivet måste man ofta även ta hänsyn till andra direktiv för maskiner och anläggningar. Om maskinen till exempel innehåller elektrisk utrustning också omfattas den ofta även av lågspänningsdirektivet.

”I detta direktiv avses med elektrisk utrustning all utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1 000 V för växelström och mellan 75 och 1 500 V för likström […]”

Lågspänningsdirektivet hittar du på Europeiska kommissionens webbplats.

Officiell titel på lågspänningsdirektivet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning

Likartade standarder

EN 60947-1 till -8

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk