Sverige | svenska

Sammankoppling av maskiner

Sammankoppling av maskiner

Man talar om sammankopplade maskiner eller anläggningar till exempel när maskiner kopplas ihop till en hel anläggning eller när en befintliga maskin utökas med ytterligare en maskin.

Vad utmärker sammankopplade maskiner?

För att avgöra om en anläggning är sammankopplad måste följande frågor besvaras:

  • Finns det en funktionell sammankoppling? Fungerar anläggningsdelarna tillsammans och utgör en enhet?
  • Finns det en styrningsteknisk sammankoppling? Manövreras anläggningsdelarna som en enhet?
  • Krävs en säkerhetsteknisk sammankoppling? Fungerar anläggningsdelarna som en enhet rent säkerhetstekniskt?

 

Märkningsplikt för sammankopplade maskiner

Om sammankopplingen av flera delar förväntas ge funktionella, styrningstekniska och säkerhetstekniska följder för hela anläggningen ska även en bedömning av överensstämmelse göras för hela anläggningen.

I så fall innebär det att hela processen enligt maskindirektivet, från riskbedömningen till ditsättningen av CE-märket, måste utföras för relevanta anläggningsdelar (med hänsyn till gränssnitt).

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk