Sverige | svenska

EN ISO 12100 – vägledning för tillverkning av säkra maskiner

EN ISO 12100

EN ISO 12100 ger konstruktörer en helhetsbild av tillverkningen av maskiner som är säkra för sin avsedda användning. Standarden EN ISO 12100 ger en omfattande sammanfattning av EN ISO 12100-1 och -2 samt av EN ISO 14121-1.

Begreppet maskinsäkerhet avser en maskins förmåga att utföra sin(a) avsedda funktion(er) under sin livslängd samtidigt som risken reduceras i tillräcklig utsträckning. Syftet med den första delen av EN ISO 12100 är att beskriva grundläggande risker och på så sätt hjälpa konstruktören att identifiera relevanta och signifikanta risker.

Innehåll i EN ISO 12100

Hänsyn ska bland annat tas till följande risker:

  • Mekaniska risker
  • Elektriska risker
  • Termiska risker
  • Risker på grund av buller
  • Risker på grund av vibrationer
  • Risker på grund av strålning
  • Risker på grund av material och ämnen
  • Risker på grund av försummelse av ergonomiska principer vid konstruktion av maskiner

 

Andra relevanta standarder vid sidan av EN ISO 12100

I den harmoniserade standarden EN ISO 12100 definieras viktiga tillvägagångssätt för säkerhetsrelevanta system och säkerhetsrelaterade delar av maskiner och anläggningsstyrningar. Baserat på den grundläggande standarden beskriver harmoniserade standarder som EN ISO 13849-1/-2 och EN 61508 med sin sektorstandard EN 62061 utformning, konstruktion och integration av säkerhetsrelaterade delar av styrningar och skydd.

Likartade standarder

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk