Sverige | svenska

Skyddets effektivitet beroende på skyddsavstånd

Skyddsavstånd

För att skyddet ska kunna koppla från tillräckligt snabbt vid fara är det viktigt att det monteras på ett lämpligt avstånd. Det behövs för att kunna skydda händer och fötter.

Skyddsavståndet (S) definieras i EN ISO 13855 och beror bland annat på följande faktorer:

  • t1 = reaktionstid för själva skyddet
  • t2 = maskinens reaktionstid, dvs. tiden tills maskinen stannar som reaktion på signalen från skyddet
  • C = möjlighet att närma sig ett riskområde utan att skyddet registrerar det, exempelvis sticka in handen mellan två strålar i en ljusridå, beroende på avståndet mellan strålarna
  • K = förmodad hastighet som den mänskliga kroppen eller kroppsdelen närmar sig med. I EN ISO 13855 definieras den här faktorn som 1 600 mm/s för gånghastighet och 2 000 mm/s för handrörelsehastighet.

Det erforderliga avståndet blir då S = K* (t1 + t2) + C
 

Skyddsavstånd för andra befolkningsgrupper

I EN ISO 13857 behandlas de skyddsavstånd som gäller när händer och fötter når riskområdet. Det bör understrykas att den här standarden tydliggör att andra antropometriska data (storlek, längd på extremiteter osv.) kan gälla för andra befolkningsgrupper (t.ex. asiatiska länder, Skandinavien, barn) och att andra risker kan gälla. Framför allt på offentliga platser och vid export till andra länder kan därför tillämpningen av standarden vara begränsad.

Standard Titel
EN ISO 13857 Maskinsäkerhet
Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben
når in i skyddsområden

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk