Sverige | svenska

Direktiv för placering av skydd

Direktiv för placering av skydd

Effekten hos specifika skyddstyper beror delvis på om de berörda delarna av skyddet placeras korrekt i förhållande till riskområdet.

Principer för placering av dessa skydd

  • typ av skydd som ska användas
  • reaktionstider hos skydden som används
  • tiden det tar från att skyddet aktiveras tills det har säkerställts att maskinen har nått ett säkert tillstånd, till exempel tills maskinen har stannat
  • biomekaniska och antropometriska data för kroppsdelar
  • vägen som en viss kroppsdel tar när den rör sig från sensor- eller manöverenheterna mot riskområdet
  • eventuell närvaro av en person mellan anordningen och riskområdet
  • möjlighet till inträde i riskområdet utan att det registreras.

Placering av skydd beroende på kroppsdelars hastigheter

I EN ISO 13855 fastställs i första hand med vilka hastigheter en människa kan röra sig mot riskområdet. Dessa hastigheter måste man ta hänsyn till vid fastställande av nödvändiga säkerhetsåtgärder och val av lämplig sensorteknik. Olika hastigheter och storlekar på skydden krävs beroende på hur och från vilket håll människan närmar sig. Även indirekta närmanden måste beaktas.

Det räcker inte att mäta skyddsavstånden, även efterloppet måste mätas. Det finns tydliga direktiv för hur en mätning av efterloppet får göras och inte får göras.

EN ISO 13855 – standard om placering av skydd

Standard Titel
EN ISO 13855 Maskinsäkerhet
Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk