Sverige | svenska

Åtkomst till maskinarbetsplatser

Åtkomst till maskinarbetsplatser

Den tyska versionen EN 547-1:1996+A1:2008 handlar om mänskliga kroppsmått inom ramen för maskinsäkerhet. Del 1 behandlar principerna för att bestämma storleken på öppningar avsedda för inträde med hela kroppen till maskinarbetsplatser.

EN 547-1/-3 – standard om kroppsmått

Standard Harmoniserad Titel
EN 547-1 till -3: 2008 Ja Maskinsäkerhet
Mänskliga kroppsmått

Maskinsäkerhet – Kroppsmått – Del 1: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för inträde med hela kroppen, tysk version EN 547-1: 1996 + A1: 2008

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk