Sverige | svenska

Åtkomst till maskinarbetsplatser

Åtkomst till maskinarbetsplatser

Den tyska versionen EN 547-1:1996+A1:2008 handlar om mänskliga kroppsmått inom ramen för maskinsäkerhet. Del 1 behandlar principerna för att bestämma storleken på öppningar avsedda för inträde med hela kroppen till maskinarbetsplatser.

Standarder för människans kroppsmått

Standard Titel
EN 547-1

Del 1: Principer för bestämning
av storlek på öppningar avsedda för
inträde med hela kroppen

EN 547-2 Del 2: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för åtkomst med delar av kroppen
EN 547-3 Del 3: Antropometriska data
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk