Sverige | svenska

Nödstopp stoppar farliga rörelser

Nödstopp stoppar farliga rörelser

Maskiner och anläggningar måste enligt maskindirektivet vara försedda med en nödstoppsanordning för att kunna avvärja eller minska faror i en nödsituation. Nödstoppsmanöverdon aktiveras manuellt vid fara och utlöser en signal för att stoppa en rörelse som ger upphov till fara. Nödstoppsanordningen kopplas in när nödstoppskommandot löses ut. Den måste förbli aktiverad tills den inaktiveras manuellt. Det är inget krav att hela maskinen blir spänningsfri.

Nödavstängning slår från spänningen i ett system

Till skillnad från nödstoppsknappen slår nödavstängningsknappen av all ström i systemet.

 

Standarder för nödstopp

EN ISO 13850 Maskinsäkerhet – Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper


 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk