Sverige | svenska

Val av skydd

Skydd

Skyddsanordningar är nödvändiga för att skydda människor så bra som möjligt mot de faror som en maskin i drift kan utgöra. De utgörs i första hand av stängsel eller barriärer som rent fysiskt gör det svårare att komma nära maskinen. Ibland är det dock inte möjligt eller meningsfullt att välja sådana fasta skydd. Då kan man istället välja styrningstekniska lösningar som stänger av maskinen, en del av den eller på annat sätt upprättar ett säkert tillstånd om en person närmar sig en riskzon. Om den här typen av skydd mot risker inte heller kommer i fråga eller om det fortfarande finns eventuella faror trots att de nämnda åtgärderna har vidtagits återstår endast alternativet hänvisande säkerhetsteknik: Då hänvisas till de kvarstående riskerna i exempelvis bruksanvisningen eller på maskinen.

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk