Sverige | svenska

Översikt över grundläggande standarder (A- och B-standarder)

Grunden för säkerheten hos maskiner och anläggningar

Grundläggande standarder (A- och B-standarder)

Standarder är överenskommelser mellan olika intresseorganisationer (tillverkare, konsumenter, kontrollinstanser, arbetsskyddsmyndigheter och regeringar). De beskriver den aktuella tekniken vid tidpunkten för framtagandet. Beroende på var en maskin eller produkt används kan olika rättsliga föreskrifter gälla, vilket gör att olika standarder måste tillämpas. Rätt val av standarder hjälper maskintillverkaren att följa de rättsliga föreskrifterna.

Grundläggande standarder (A- och B-standarder) innehåller viktiga uppgifter om konstruktion, strategi och arbetssätt – för säkerhet hos maskiner och anläggningar.

De viktigaste grundläggande standarderna och A- och B-standarderna:

Säker konstruktion  
  EN ISO 12100
Val av skydd  

Fasta skydd (skyddsstaket, barriärer och avskärmningar)

EN 953, EN ISO 14119

Rörliga skydd (förregling av skyddsgrindar osv.)

EN 953, EN ISO 14119
Oväntad (åter)start EN 1037
Avkännande skyddsanordningar (ljusgaller, ljusbommar, skanner, larmmattor osv.) EN 1760-3, EN 61496
Tvåhandmanöveranordningar EN ISO 13855, EN 574
Justerbara skydd som begränsar åtkomsten EN 953
Nödstopp/nödavstängning EN ISO 13850
Skyddets effektivitet  
Skyddsavstånd (skydd för armar och ben) EN ISO 13857
Minimiavstånd (skydd mot att kroppsdelar krossas) EN 349
Åtkomst till maskinarbetsplatser EN 547-1/-3
Placering av skydd EN ISO 13855
Säker konstruktion  
Mekanik EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061
Pneumatisk utrustning EN ISO 4414
Hydraulisk utrustning EN ISO 4413
Elektrisk utrustning EN 60204-1, EN 60947-1/-8, BGVA3

 

Skydd är nödvändiga för att skydda människor så bra som möjligt mot de faror som en maskin i drift kan utgöra. Tillverkaren är skyldig att välja ett lämpligt skydd. Det får varken öka faran eller hindra arbetet vid maskinen. Det ligger i tillverkarens intresse att noga motivera sitt val att inte förse vissa rörliga delar med skydd.

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk