Sverige | svenska

EN 61508: Funktionssäkerhet i styrsystem

EN 61508: Funktionssäkerhet i styrsystem

Serien EN 61508Säkerhetsfordringar på elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska systems funktion” ska ses som grundläggande säkerhetsstandard för funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system, oavsett tillämpning. Den är med andra ord den centrala standarden för funktionssäkerheten hos styrsystem. Där definieras kraven på säkerhetssystem inom anläggningssäkerhet. Observera dock att EN 61508 inte är harmoniserad. Det kravet uppfyller däremot sektorstandarden EN 62061.

Innehåll i serien EN 61508

Säkerhetslivscykel

I den först delen i standarden beskrivs hela säkerhetslivscykeln med detaljerade krav på tillvägagångssätt och innehåll i de enskilda stegen. Den här delen är viktig för både maskinkonstruktörer och tillverkare av säkerhetskomponenter.

Utformning av elektriska system

En annan viktig punkt i standarden är utformningen av elektriska system och tillhörande programvara. Troligtvis är det tillverkare av säkerhetskomponenter som har störst nytta av standarden.

För att fastställa säkerhetsnivån rekommenderas dock slutanvändare och systemintegrerare ändå att använda den betydligt mindre komplexa EN 62061 eller EN ISO 13849-1/2 istället för serien EN 61508. I denna standard för ”funktionssäkerhet” (EN 62061) är kraven på systemen indelade i Safety Integrity Levels (SIL 1–4). Apparater, sensorer eller styrningar måste därför få en SIL-klassificering.

Standardisering med serien EN 61508

Standarderna i serien EN 61508 ”Säkerhetsfordringar på elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska systems funktion” består av följande delar:

Del 1: Introduktion om funktionssäkerhet,
överblick över standarderna i serien IEC 61508
Del 2: Fordringar på säkerhetsrelaterade
elektriska/elektroniska/programmerbara elektriska system
Del 3: Fordringar på programvara
Del 4: Definitioner och förkortningar
Del 5: Exempel på metoder för bestämning av säkerhetsnivåer
Del 6: Vägledning vid tillämpning av del 2 och 3
Del 7: Översikt över metoder och åtgärder

Rättslig ställning för EN/IEC 61508

Eftersom EN 61508 inte finns med i EU:s officiella tidning för implementering av europeiska direktiv (dvs. inte är harmoniserad) saknas den så kallade ”presumtionen om överensstämmelse”: En styrsystemskonstruktör kan därför inte vara säker på att uppfylla de relevanta kraven i det gällande europeiska direktivet bara genom att tillämpa standarden. Dock finns det ofta hänvisningar till IEC 61508 i IEC- och ISO-standarder. Därmed får den till viss del tillbaka sin betydelse.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk