Sverige | svenska

Funktionssäkerhet

Säkerhet i risksituationer med nödstopp

Orsakerna till riskerna och följaktligen även de tekniska åtgärderna för att undvika dem kan skilja sig åt avsevärt. Därför delar man exempelvis upp olika typer av säkerhet efter orsaker till eventuella risker.

Man talar om ”funktionssäkerhet” när säkerheten är beroende av att ett elektriskt (E), elektroniskt (E) och programmerbart elektroniskt (PE) system (eller bara: E/E/PE-system) fungerar som det ska.

Riskbedömningen spelar en central roll för kraven på funktionssäkerheten. Vilka steg du behöver ta hänsyn till vid riskbedömningen och riskreduceringen för en maskin samt hur säkerhetsfunktioner kan bedömas och verifieras framgår av standarderna EN ISO 12100, 13849-1/-2 och EN 62061. Av riskbedömningen framgår kraven på säkerhetsintegriteten (PL, SIL).

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk