Sverige | svenska

CE-märkning

Vilka standarder ska tillämpas vid reparationsarbeten med hjälp av reparationsanvisningar?

I EU:s officiella tidning anges EN 365 normativt. Där görs mycket allmänna uttalanden om följande punkter:

personlig skyddsutrustning som skydd mot fall, allmänna krav på bruksanvisningar, underhåll, regelbundna kontroller, reparation, märkning och förpackning.

Mer specifika krav definieras i motsvarande produktstandarder beroende på den tillverkade produkten.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk