Sverige | svenska

CE-märkning

Måste alla tillämpade harmoniserade standarder räknas upp i EU-försäkran om överensstämmelse eller räcker det att bara ta upp utvalda?

I försäkran om överensstämmelse ska de harmoniserade standarder som har tillämpats tas upp.
Om en standard tas upp i försäkran om överensstämmelse bekräftar det att alla krav i den standarden är uppfyllda.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk