Sverige | svenska

CE-märkning

Vad skiljer en ”lindrig skada” från en ”allvarlig skada” i en riskbedömning?

Fråga:

Vid en riskbedömning måste skadorna klassificeras enligt 4 nivåer:
1. ingen skada
2. lindrig skada
3. allvarlig skada
4. dödsfall
Punkt 1 och 4 är entydiga. Punkt 2 och 3 är oklara. Hur ska till exempel en enkel fingerfraktur och en komplicerad lårfraktur klassificeras?

Svar:

Det finns inga fasta riktlinjer för riskbedömningen/klassificeringen av skador. Vi rekommenderar följande klassificering:

Lindrig skada: t.ex. lätt stöt, lätt klämskada, blåmärke eller liknande. Med andra ord en skada som inte behöver behandlas av läkare och som inte kräver sjukskrivning.

Allvarlig skada: t.ex. fraktur eller djupa skärsår. I allmänhet en skada som behöver behandlas av läkare och som kan kräva sjukskrivning.

I allmänhet ska man alltid utgå från ”worst case” för den möjliga faran vid klassificeringen.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk