Sverige | svenska

CE-märkning

Måste en befintlig maskin som har ingått i produktionen en längre tid ändras så att den följer det nya maskindirektivet?

I princip finns det för närvarande ingen skyldighet att modernisera maskiner som är certifierade enligt det ”gamla” maskindirektivet, så länge inga väsentliga ändringar har gjorts på dem
enligt den tyska produktsäkerhetslagen (Produktsicherheitsgesetzt, ProdSG).

Men om din maskin endast har den tillverkarförsäkran som du beskriver finns det i allmänhet en skyldighet att utföra en bedömning om överensstämmelse för maskinen. Tillverkarförsäkran bekräftar att det handlar om en ofullständig maskin enligt maskindirektivet som först med integratorn blir en fullständig maskin.

Ur operatörens perspektiv omfattas alla maskiner av driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV). Den kräver en så kallad bedömning av faror för all maskinellt driven arbetsutrustning (maskiner) för att med jämna mellanrum analysera säkerheten. Om brister i säkerheten fastställs måste dessa åtgärdas.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk