Sverige | svenska

CE-märkning

En nödstoppsknapp ska monteras på en maskin (tillverkningsår 1991) utan CE-märkning. Måste då en försäkran om överensstämmelse utfärdas?

Om det enbart är säkerheten som förbättras och inga andra ändringar görs är det inte någon väsentlig ändring. Då behöver inte någon bedömning om överensstämmelsen utföras. Bilaga I i driftsäkerhetsförordningen måste följas.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk