Sverige | svenska

CE-märkning

Vad är tekniska regler för driftsäkerheten?

Tekniska regler för driftsäkerheten (TRBS, ”technische Regel für Betriebssicherheit”) tas fram av det tyska utskottet för driftsäkerhet och publiceras av det tyska förbundsministeriet för arbete och sociala frågor (BMAS).

TRBS speglar den aktuella tekniken och annan vetenskapligt grundad information om ergonomi vid tillhandahållande och användning av arbetsutrustning samt säker drift av denna. De tekniska reglerna visar därmed konkreta exempel på kraven i driftsäkerhetsförordningen. De fungerar som hjälpmedel när riskzoner och potentiella faror ska identifieras och kategoriseras samt visar möjligheter på hur dessa kan åtgärdas.

När TRBS tillämpas finns en liknande ”presumtion om överensstämmelse” som det finns för harmoniserade standarder om att arbetsgivaren uppfyller kraven i driftsäkerhetsförordningen.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk