Sverige | svenska

CE-märkning

Måste EU-försäkran om överensstämmelse alltid undertecknas?

Ja, det krävs alltid en underskrift på varje EU-försäkran om överensstämmelse. Den behöver dock inte nödvändigtvis skrivas under för hand. Detta tillämpas vid serietillverkning av produkter med mycket stora volymer. Enligt den europeiska maskinkommittén krävs endast att EU-försäkran om överensstämmelse är ”underskriven av en person vars underskrift är bindande för tillverkaren eller tillverkarens representant bosatt i EU”. Det är viktigt i det här sammanhanget att försäkringar om överensstämmelse med maskinell underskrift är svåra att förfalska.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk