Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

En reningsverk har kompletterats med en matningsanläggning. Den står bredvid en press som har en nödstoppskrets (nödavstängning). Får anläggningen ha en separat nödstoppskrets?

Fråga:

... Hur ska man markera att nödstoppsbrytaren i kopplingsskåpet inte hör till pressen? Avståndet till pressens servicelucka är ca 2 meter.

Svar:

Det går inte att ge något detaljerat svar utan att betrakta situationen på plats.

I allmänhet kan man dock säga att anläggningens operatör i ett sådant fall ska utföra en bedömning av farorna enligt driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV). Bedömningen omfattar även nödstoppet.

Det är mycket sannolikt att nödstoppet inte nödvändigtvis behöver vara sammankopplat. Om det finns risk för förväxling ska nödstoppsbrytaren markeras för att undvika sådana förväxlingar.
Eftersom det i det beskrivna fallet inte verkar handla om en permanent arbetsplats och området endast beträds i underhållssyfte kan det dock hända att en sådan markering inte är nödvändig.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk