Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Finns det en begränsning i maskindirektivet om att nödstoppsknappar inte får vara utformade som ”svampknappar”?

I vägledningen till maskindirektivet 2006/42/EG beskrivs nödstopp i kapitel 1.2.4.3. Vidare definieras kraven på nödstoppsanordningar i kapitel 4.4 i DIN EN ISO 13850.

Av dessa två källor framgår att nödstoppet måste anpassas till de olika farorna och utformas därefter.
Därför måste kraven på utformningen av nödstoppet härledas från riskbedömningen och säkerhetskonceptet.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk