Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Vilka säkerhetskrav gäller för fjärrunderhåll av maskiner?

Fråga: Vilka säkerhetskrav gäller för fjärrunderhåll och fjärrstyrning (fjärrservice) av maskiner? Under vilka omständigheter är åtkomst till kundens maskiner tillåten? Finns det några standarder som reglerar detta eller konkreta exempel på det?

Svar: Vid riskbedömningen av maskinen ska alla livsfaser beaktas. Även fjärrunderhåll är en livsfas/ett driftsätt som ska beaktas i riskbedömningen. I allmänhet gäller: Inga faror får uppstå på grund av fjärrunderhållet.

Det finns ingen specifik standard för fjärrunderhåll. Det skulle dock gå att följa andra riktlinjer:
Vissa C-standarder tar upp frågan, t.ex. EN ISO 10218-2 för robotsystem.
Där beskrivs fjärråtkomst i kapitel 5.6.5 a) till k).

Andra relevanta punkter:
- Vad händer om fjärrserviceanslutningen bryts?
- Hänsyn till frågan security (obehörig manövrering).

Det är en fråga som kan betraktas på många olika plan. Därför krävs en god inblick i applikationen i fråga för att kunna ge ett exakt svar. Kontakta oss gärna på sales@pilz.de om du önskar vidare rådgivning.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk