Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Måste nödstoppet återställas/kvitteras i varje enskild maskin om det aktiveras i en maskinanläggning?

Fråga:
En maskinanläggning består av flera enskilda maskiner, och var och en av dessa maskiner har en separat styrning. Dessutom finns det en överordnad styrning/kontrollstation. Måste nödstoppskommandot kvitteras på varje enskild maskin efter att nödstoppet har aktiverats eller kan det väntade nödstoppskommandot återställas för de enskilda maskinerna från den överordnade kontrollstationen så att anläggningen kan startas igen?

Svar:
Kraven för den beskrivna situationen framgår av punkt 4.1.6 i DIN EN ISO 13850. Där står det att nödstoppet måste kvitteras på den plats där det utlöstes. Icke ”berörda” nödstoppsknappar behöver inte kvitteras.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk